1

فلوکستین

News Discuss 
اطلاعات دارویی فلوکستین Fluoxetine ما کتابخانه کاکرین ؛ MEDLINE؛ Embase؛ LILACS؛ پورتال جست‌وجوی ICTRP و ClinicalTrials.gov و پورتال جست‌وجوی ICTRP سازمان جهانی بهداشت را جست‌وجو کردیم. آخرین تاریخ جست‌وجو در تمام پایگاه‌های اطلاعاتی دسامبر 2018 بود که ما هیچ محدودیتی را از نظر زبان در آن اعمال نکردیم. قطعیت https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story