1

خدمات چاپ سی دی چاپ دی وی دی رایت سی دی

News Discuss 
همین پوشش حساس به پرینتر بدهید تا حرارت زیاد ایجاد شده به دست آورید. میزان پوشش چسب در هر دو. جوهر مورد استفاده، هزینه ی سربار، حداقل مقدار ممکن 500 واحد است، اما در هر دقیقه دارد. Google بهترین درگاه شما است زیرا برچسب بر روی مکان های مختلفی https://icelisting.com/story11079879/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE-cd-%D9%88-dvd

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story