1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� بعدها فروید، روانکاو معروف و سایر پیروان او به انسان ها به عنوان موجودات دوجنسی نگریستند. تا اینکه با اعتراضات در آمریکا مفهوم دو جنس گرایی در جامعه جا باز کرد و در سیاست هم دیده شد. تحقیقات ژنتیکی روی مردان نشان داده http://jeffreydakx249.timeforchangecounselling.com/10-things-most-people-don-t-know-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story