1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان یک تست مربوط به حیطه عصب شناسی مغزی است و مهم ترین هدف اجرای آن آگاهی از توجه دیداری و توجه شنیداری و بررسی عملکرد کنترلی فردی است که پیش زمینه این اختلال را نشان می دهد. از همین آمار ها می شود به میزان https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story