1

Iva

News Discuss 
دانلود نرم افزار Iva مرحله تمرینی یا practice که در آن فرد مورد آزمایش جهت انجام آزمون آماده می شود. در این مرحله در صورتی که فرد مورد آزمایش به اشتباه پاسخی دهد نرم افزار به ایشان از طریق دستور کلامی هشدار می دهد که اشتباه کردی . در نهایت https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story